YOOSUNG KN CO.,LTD


DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  • DỰ ÁN TIÊU BIỂU >
  • 2020-2016

Nhà máy Dongdo Electronics

Company :Nhà máy Dongdo Electronics
Project :Dự án HP
Date : 2020.04

본문

f491a6424eba2225f8c050d240de0ad6_1589180
 

Tủ hạ thế (HV Panel) 

ABB Safeplus 24kV 630A, V=M=F

- 1 bộ  VCB Đầu ra/ 1 Tủ đo lường

- 1 bộ of LBS Đầu ra

 

MÁY BIẾN ÁP KHÔ ABB

- 1000kVA; 22/0.4kV; Lõi nhôm; Quạt làm mát, IP21: 1 bộ

 

Tủ hạ thế

- ACB 1600A x 3 bộ

- Đầu ra MCCB 1250A/ 1200A/Tụ điện 400kVAR

- Tủ sạc pin

 

Máy phát điện Cummins

- Máy phát điện 1000kVA ​