YOOSUNG KN CO.,LTD


DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  • DỰ ÁN TIÊU BIỂU >
  • 2020-2016

Nhà máy Samsung Elec. Future & D-dong

Company :Nhà máy Samsung Elec. Future & D-dong
Project :Máy biến áp khô và Tủ trung thế
Date : 2019.12

본문

5a663d9db409032fd97a7f8e8358dff2_1583200
 

2019.12 Thay thế thiết bị điện cho nhà máy Samsung Gumi & Future dong 

Sửa chữa cáp hạ thế MCC (LV MCC Cable) 

-  Thay thế cáp ở cuộn sơ cấp cho module đầu vào MCC

D-dong : Máy biến áp khô

- 3P, 3000kVA, 22.9kV-3300V, 2 bộ, 60Hz, Dd0

- 3P, 2000kVA, 3300-380V, 2 bộ, 60Hz, Dyn11

- 3P, 1500kVA, 3300-380V, 2 bộ, 60Hz, Dyn11

- 3P, 300kVA, 380-220V, 1 bộ, 60Hz, Dyn11

Future-dong : Máy biến áp khô

- 3P, 2000kVA, 3.3kV-380/220V, 1 bộ, 60Hz, Dyn11, AL, K-Factor=7 

Tủ trung thế

12kV Swithgear 

- 3.3kV, 3P, 3W, 60Hz, 1250A, 25kA/3Sec, IP4X

- Unigear ZS1, LSC-2B. Indoor use, Self Standing 

Bus Tie 

-  VCB 3P 12kV, 1250A, 25kA

Riser 

- Arc Release Duct

Đầu ra

- VCB  3P 12kV, 630A 25kA 

- CT 500/5A, 15VA

- Rơ le bảo vệ REF615

Phụ tùng và các dụng cụ đặc biệt khác