YOOSUNG KN CO.,LTD


DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  • DỰ ÁN TIÊU BIỂU >
  • 2020-2016

Nhà máy Film KCC Asan

Company :Nhà máy Film KCC Asan
Project :Tủ Modular UPS
Date : 2019.10

본문

 

f5b43c3f66f1ad013f8d18ec70043886_1581583
 


Tủ Modular UPS(DPA UPScale RI 20)

 - Loại: ON-LINE DOUBLE CONVERSION  

 - ĐẦU VÀO: 3X 440V

 - ĐẦU RA: 3X 380V/220V +N

 - UPS Module: 20kVA X 1

 - 3P 40kVA 440V/380V đầu vào máy biến áp 

 - DIST : 2P 20AT MCCB X 18EA

 

Non-payment, non-floating, sealed, and Condensed Battery

 -  Tải 20kW / 30 giây Back-up 

 -  Vòng đời: 4-5 năm 

 -  SLD50-12(50Ah, 12V), 40cell

 -  Include Cubicle for 40cell