YOOSUNG KN CO.,LTD


DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  • DỰ ÁN TIÊU BIỂU >
  • 2020-2016

Hanwha Ero Engine Việt Nam

Company :Hanwha Ero Engine Việt Nam
Project :Máy biến áp khô
Date : 2019.10

본문

0f963770957cc09ecae5d105e6ff0629_1586838
 

2019.10 HANWHA AERO ENGINES 

Máy biến áp khô

3P, 10,000kVA, 2.2kV-6600V, 1 bộ

3P,   2,500kVA, 6600-400V, 1 bộ


3P,   2,000kVA, 6600-400V, 4 bộ

- K-Factor=7


- Quạt làm mát: AN 


- Điều khiển nhiệt độ : KN- 805