YOOSUNG KN CO.,LTD


DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  • DỰ ÁN TIÊU BIỂU >
  • 2020-2016

Nhà máy ITM Việt Nam (mở rộng)

Company :Nhà máy ITM Việt Nam (mở rộng)
Project :IVR 2000kVA / 1500kVA
Date : 2019.11

본문

25208108ea66555cf158f5407d79b899_1576571

 

 

2019. 11  Nhà máy ITM Việt Nam (Mở rộng)
- Công suất định mức: 2000 kVA
- Đầu vào: 3P4W, 50Hz, 380V ± 20%;
- Đầu ra: 3P4W, 50Hz, 380V/220V ± 2%;
- Cáp nối đầu vào, đầu ra - 2 bộ
IVR (1500kVA), 2 bộ
- Công suất định mức​: 1500 kVA

- Đầu vào​: 3P3W, 50Hz, 220V ± 20%; 

- Đầu ra​: 3P3W, 50Hz, 220V ± 2%;

- Cáp nối đầu vào, đầu ra
​