YOOSUNG KN CO.,LTD


DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  • DỰ ÁN TIÊU BIỂU >
  • 2020-2016

Trung tâm y tế Nghiên cứu lâm sàng Yonsei

Company :Trung tâm y tế Nghiên cứu lâm sàng Yonsei
Project :Máy biến áp khô
Date : 2019.11

본문

25208108ea66555cf158f5407d79b899_1576570

 

 

2019.11 Trung tâm y tế Nghiên cứu lâm sàng Yonsei 

Máy biến áp khô

3P, 750KVA, 3300V-380/220V, 2 bộ
- K-Factor : 7 
- Tap changer : 2±2.5%​