YOOSUNG KN CO.,LTD


DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  • DỰ ÁN TIÊU BIỂU >
  • 2020-2016

Trung tâm thương mại LOTTE

Company :Trung tâm thương mại LOTTE
Project :Sửa chữa máy biến áp/Tháo dỡ và Lắp đặt
Date : 2019.03

본문

4c57ec5ec4b4eed8ab7b9178f46c14b3_1560319

 

2019.03 Trung tâm thương mại LOTTE tại Daejeon 

Tháo dỡ và Lắp đặt lại máy biến áp khô
- 150kVA,100kVA, 1Lô / Thay thế CT và nối thanh cái busbar
- Máy biến áp hiệu suất cao
- Lõi: Nhôm
- D-D
- Kiểu làm mát: AN 

CT : 12.5kVA 40/5(20ARSN),30/5(23ARSN), 1 Lô
- 100kVA Bảng điều khiển ngưng tụ CT : 12.5KVA 30/5 (23ARSN) 
- 150kVA Bảng điều khiển ngưng tụ​: 12.5KVA 40/5 (20ARSN)

Sửa chữa Bảng điều khiển ngưng tụ​ và lắp đặt 

- 150kVA,100kVA, 1Lô / Thay thế CT và nối thanh cái busbar​