YOOSUNG KN CO.,LTD


DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  • DỰ ÁN TIÊU BIỂU >
  • 2020-2016

Samsung Electronics Việt Nam

Company :Samsung Electronics Việt Nam
Project :DGA_Coresense M10
Date : 2018.12

본문

0debcf257f4fbd6bf858ca6819a14c13_1550731 

 Bộ phân tích khí hòa tan (DGA) - Máy biến áp dầu

 Hệ thống giám sát biến áp đa lõi CoreSense™ M10​

-  Module lịch sử máy biến áp
-  Nhà sản xuất: ABB Canada 
-  Lắp đặt & Chạy thử nghiệm