YOOSUNG KN CO.,LTD


DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  • DỰ ÁN TIÊU BIỂU >
  • 2020-2016

NHÀ MÁY BIEL CRYSTAL - KCN ĐẠI ĐỒNG

Company :NHÀ MÁY BIEL CRYSTAL - KCN ĐẠI ĐỒNG
Project :TRẠM E - HOUSE 2500kVA
Date :

본문

7d60f0a6b53de5e48aa9adcb80a61815_1505267

 TRẠM ĐIỆN - TỦ ĐIỆN SWITCHGEAR SWGR

- 24kV MV,  Máy biến áp khô 2500kVA/ 22/0.4kV,1 bộ
   Đóng điện Trạm Kiosk
- Máy biến áp khô 2500kVA,1 bộ
- E - HOUSE Vỏ & Phụ kiện,1 bộ
- Tủ hạ thế: Tủ chính ACB 5000A 1 bộ, 
   Tủ tổng: ACB 3200A  1 bộ
   Tủ đầu vào: 3 bộ
   Tụ điện: 3 bộ
- Cung cấp, Vận chuyển, Lắp đặt, Vận hành chạy thử và Đóng điện Trạm Kiosk