YOOSUNG KN CO.,LTD


DỰ ÁN TIÊU BIỂU
  • DỰ ÁN TIÊU BIỂU >
  • 2020-2016

Nhà máy thép đặc biệt CW.Seah

Company :Nhà máy thép đặc biệt CW.Seah
Project :Máy biến áp dầu 154kV
Date : 2017.04

본문

765b8435828e1abb9c0101d3cd2b21e5_1502332

 

 Máy biến áp dầu 154kV​ cho nhà máy thép Seah 

3P, 70MVA, 154/30kV
- Nhà sản xuất : ABB-Zhongshan
- Y-△ / 60Hz
- Loại làm mát: ONAN/ONAF
- Bao gồm OLTC
- ​Nhà sản xuất ​ : ABB-Zhongshan​