YOOSUNG KN CO.,LTD


 • SẢN PHẨM >
 • Power Quality
PCS100 AVC

AVC (Bộ điểu chỉnh điện áp hoạt động) của ABB là hệ thống dựa trên biến tần,có thể bảo vệ các cơ sở công nghiệp khỏi sự cố mất điện.Thiết bị có thể bù cho sụt áp tức thời và điện áp tăng rất nhanh và chính xác. đồng thời, thiết bị có thể bù điệp áp bằng cách tiếp tục điều chỉnh. Vì vậy, AVC được sử dụng để bù điện áp khi điện áp giảm tức thời. Sản phẩm có thể hoạt động liên tục.

 

 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Công ty
 • Họ và tên
 • SĐT di động
 • Fax
 • Email
 • Tệp đính kèm
 • Tiêu đề
 • Nội dung