YOOSUNG KN CO.,LTD


 • SẢN PHẨM >
 • Phân tích khí hòa tan
Phân tích khí hòa tan

Bộ phân tích khí hòa tan (DGA) của ABB có hai model là CoreSense ™  - máy chỉ phân tích độ ẩm hydro của máy biến áp  - và CoreSense ™ M10 – máy được tích hợp thêm công nghệ FT-IR để phân tích 8 khí gồm CO, CO2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H6, C3H8 cùng một lúc. Giao thoa kế FT-IR chất lượng cao trong sản phầm CoreSense ™ M10 của ABB được sử dụng tại NASA, các vệ tinh, các nhà máy lọc dầu hàng đầu thế giới, và trong quá trình xử lý chất bán dẫn. So với các thiết bị phân    tích khác, sản phẩm này không cần sử dụng thêm gas kèm theo và các năng lượng tiêu tốn tương tự khác.

 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Công ty
 • Họ và tên
 • SĐT di động
 • Fax
 • Email
 • Tệp đính kèm
 • Tiêu đề
 • Nội dung