YOOSUNG KN CO.,LTD


 • SẢN PHẨM >
 • Power Quality
UPS SYSTEM
UPS có vai trò quyết định với việc bảo vệ dữ liệu và IT. Vì vậy ddieuf quan trọng nhất là độ tin cậy của chính UPS. UPS của ABB đảm bảo tính hữu dụng và tin cậy nhờ kết cấu song song phi tập trung (DPATM:Decentralized parallel architecture), và tất cả các bộ phận được đặt ở mỗi module khác nhau. Nếu một trong các module của UPS bị hỏng, bạn vẫn có thể sử dụng hệ thống UPS bình thường mà không gặp sự cố nào. Tất cả các bộ phận hỏng hoàn toàn tách biệt với hệ thống, nên bạn có thể sửa chữa hệ thống mà không cần cắt điện.무정전 전원 공급장치 [UPS SYSTEM]
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Công ty
 • Họ và tên
 • SĐT di động
 • Fax
 • Email
 • Tệp đính kèm
 • Tiêu đề
 • Nội dung