YOOSUNG KN CO.,LTD


 • SẢN PHẨM >
 • Power Quality
PCS100 SFC

PCS100 SFC là bộ chuyển đổi tần số tính hiện đại, cho phép thiết kế bộ chuyển đổi module mới nhất của ABB,cung cấp khả năng chuyển đổi năng lượng đáng tin cậy, sạch sẽ và hiệu quả. Mỗi PCS100 SFC yêu cầu một máy biến áp hoạt động chính xác, có thể được kết nối với đầu vào hoặc đầu ra.Sản phẩm giúp cách ly dòng điện chung được tạo bởi các máy chuyển đổi công suất PCS100 SFC, và khớp với điện áp hoạt động của bộ chuyển đổi (300V lên 480V) theo yêu cầu của khách hàng(hạ thế và trung thế).

 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết kỹ thuật
 • Tải về
 • Liên hệ
 • Công ty
 • Họ và tên
 • SĐT di động
 • Fax
 • Email
 • Tệp đính kèm
 • Tiêu đề
 • Nội dung